A1 CAPITAL

“Truy cập thủ đô Việt Nam chỉ trong một bước”

CHÚNG TA LÀ AI

A1 Capital cung cấp các dịch vụ tuyệt vời cho các nhà đầu tư toàn cầu tiếp cận các cơ hội M&A và thị trường vốn Nợ tại Việt Nam. Đối tác của chúng tôi là đại diện cho người mua từ Mỹ, EU, Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn M&A

 • Được cấp phép bởi NHNN: ngân hàng, tài chính tiêu dùng, cổng thanh toán, ví điện tử, sandbox
 • Được cấp phép bởi UBCKNN: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty niêm yết
 • Được Bộ Tài chính cấp phép: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
 • Năng lượng
 • Tòa nhà: văn phòng, khu dân cư, thương mại
 • Tòa nhà: văn phòng, khu dân cư, thương mại
 • Hậu cần
 • Khu công nghiệp

Tư vấn trái phiếu

 • Tư vấn cho tổ chức phát hành
 • Sắp xếp người mua
 • Đăng ký với chính quyền địa phương
 • Nhà cung cấp thanh khoản
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho LBO
 • Tạo thuận lợi cho các dịch vụ ngân hàng và tái cấp vốn

Sự đầu tư

 • Người đề cử quỹ
 • Hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư toàn cầu
 • Thành viên HĐQT đại diện cho nhà đầu tư

MẠNG NỘI BỘ

Cơ quan chính phủ

Ngân hàng Nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước

Ngân hàng tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân